Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
motu
Reposted fromfrubar frubar viapanpancerny panpancerny
mociumpanie
3375 4044 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamemesjasz memesjasz
mociumpanie
6423 fca5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajazziee jazziee
mociumpanie
6958 fbf8 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaHypothermia Hypothermia
mociumpanie
8798 84c7 500
Hołownia Technology
Reposted bytonietakjezu
mociumpanie
6213 e3f6 500
Reposted fromwentyl wentyl viapanpancerny panpancerny
mociumpanie
8268 36b1 500
Reposted fromzciach zciach vialevune levune
mociumpanie
2791 ccd7 500
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus
mociumpanie
2359 c56a 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viagket gket
mociumpanie
8095 e26b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagket gket
mociumpanie
4272 1b85 500
Reposted fromzciach zciach viagket gket
mociumpanie
1486 537d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaikari ikari
mociumpanie
8887 6cdb 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viajazziee jazziee
mociumpanie
5224 caa4 500
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus
mociumpanie
mociumpanie
Niestety nie mam teraz jak obejrzeć tego filmu, ale jeśli jest tak jak mówisz to w takim razie nie ma o czym dyskutować. Widziałem tylko artykuł nie wspominający o wyrażeniach wskazujących na rasizm, a raczej o słowach typu: "białe w tej sytuacji będzie zawsze lepsze niż czarne", które podobno są normalnie używane w kontekście rozgrywki szachowej.
mociumpanie
9678 6aee
Reposted bykrysbu krysbu
mociumpanie
9163 802a 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaPaseroVirus PaseroVirus
mociumpanie
4892 0db9 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianajlepsza najlepsza
mociumpanie
8359 b1f3 500
Reposted fromdancios dancios viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...